Bedre resultater.   
Sammen.

Bedre resultater.   
Sammen.

Jobb smartere.   
Sammen.

EN NY MÅTE Å JOBBE PÅ

Gode ledere involvere, og gode medarbeidere forventer å bli involvert.
Dette er utgangspunktet for Brainwells Leadership System.

LEDELSE - OPPDATERT OG FORENKLET! 

Vi fasiliterer prosesser for ledergrupper og deres organisasjoner. Kunnskapen kan også tilegnes av individuelle ledere gjennom vårt digitale lederprogram Level Up!

EN NY MÅTE
Å JOBBE PÅ

Gode ledere involvere, og gode medarbeidere forventer å bli involvert.
Dette er utgangspunktet for Brainwells Leadership System.

LEDELSE - OPPDATERT OG FORENKLET!.

Vi fasiliterer prosesser for ledergrupper og deres organisasjoner. Kunnskapen kan også tilegnes av individuelle ledere gjennom vårt digitale lederprogram Level Up!

POWER OF TEAMS

ET STERKT LEDERTEAM - HJERTET AV BEDRIFTEN

Ledergruppen består gjerne av noen av organisasjonens mest oppegående og erfarne folk og bør være hjertet i organisasjonen. Til tross for dette så er det mange ledergrupper som henger fast i 'slik det alltid har vært' og bruker for lite tid på å løse utfordringer sammen. Ofte brukes mye av tiden til rapportering og argumentasjon for eget forretningsområde i stedet for å jobbe med det som fremtiden bringer. De fleste ledergrupper har derfor et potensiale for å bli mer effektive, produktive og styrke sin samarbeidsevne. Det å være en del av en dynamisk ledergruppe er en inspirerende og energigivende del av en leders jobb. Dette er stedet der gode strategiske løsninger skapes, beslutninger tas og handlinger gjennomføres - sammen. Hvem ønsker vel ikke å være del av 'verdens beste' lederteam?

Hvordan vi arbeider: Endring skjer over tid, ikke over natten. Power of Teams består av en serie effektive workshops (heldagssamlinger) for ledergruppen. Vi jobber med å bygge et sterkere lederteam ved bruk av effektive metoder og prosesser for ledelse og samspill samtidig som vi arbeider med relevante strategiske og operasjonelle saker fra din organisasjons hverdag. Verktøyene og metodene vi bruker blir etterhvert en integrert del av hvordan ledergruppen jobber. Dette er også en arena der det er plass for diskusjon og refleksjon, og man utvikler seg fra å være en gruppe med kloke enkeltindivider til et sterkt og sammensveiset team som kan løse det meste på strak arm. 

2020-Brainwells-Exec-Team-foto-Brøndmo-BW
Working-Group-Michael-BW

PURPOSE

HVORFOR VI GJØR DET VI GJØR

Det å kjenne organisasjonens 'hvorfor' (eller årsaken til at den eksisterer - ut over det å tjene penger) er essensielt for å jobbe på en måte som gir mening, er bærekraftig og - ikke minst - for å tiltrekke seg og beholde de beste talentene fremover. Vi vet at organisasjoner må endre seg betraktelig for å sikre suksess i årene som kommer, og det sies at organisasjoner uten et artikulert Purpose kan slite med å overleve. Dette fordi endring uten en opplevelse av mening sliter på organisasjonen, i motsetning til når det er et naturlig resultat av å jobbe mot noe som er større enn seg selv. Gode medarbeidere ønsker å bruke sin kapasitet på noe som gjør en forskjell. Forskning bekrefter at bedrifter som har et tydelig artikulert og aktivert Purpose leverer bedre resultater enn de som ikke har det, fordi både eiere, medarbeidere og kunder kan navigere på en måte som gir tydelige retning og skaper mye energi. 

Hvordan vi arbeider: Vi har en solid og utprøvd prosess for å definere en organisasjons Purpose på en involverende måte. Vi benytter en miks av samlinger og digitale workshops. Dette sikrer at alle blir hørt og at de som vil bidra mer kan involveres direkte i prosessen i ulike faser. Resultatet er et strategisk og aktivert Purpose med utgangspunkt i bedriftens DNA, som er forankret hos de involverte selv før det er lansert. Purpose er mye mer enn en merkevareøvelse, det er det overordnede strategiske grep som beskriver bedriftens eksistensgrunnlag. Det er derfor viktig at svaret kommer innenfra bedriften, og ikke blir levert som et konsulentoppdrag. 

LIVING STRATEGY

EN STRATEGI SOM ER LEVENDE I ALLE DELER AV BEDRIFTEN

Selv den beste strategien har ingen verdi med mindre du evner å levere på den. Og det er enklere å levere på en strategi dersom teamet eller deler av organisasjonen har vært involvert i å skape den. Living Strategy er en involverende og effektiv prosess for å skape en selskaps- eller avdelingsstrategi. 

Hvordan vi arbeider: Vi har en engasjerende og effektiv metode for å utvikle en strategi som ender opp i et en sides strategisk game plan. En plan som det er lett å forholde seg til å forstå for alle. Nivået av involvering er forskjellig fra å involvere hele bedriften i deler av prosessen til at det kun er ledergruppen som er involvert. Uavhengig av hva du velger så er kjernen i denne prosessen en to-dagers samling med ledergruppen hvor det første utkastet til den strategiske game planen skapes. 

Leader-cowomen-pd5FVvQ9-aY-unsplash-BW
2012-Workshop_illustrations-BW

CULTURE CODE

DET BESTE UTGANGSPUNKTET FOR Å SKAPE EN FANTASTISK KULTUR

Hvorfor er det slik at noen organisasjoner eller team ser ut til å lykkes i alt de gjør, mens andre - med tilsynelatende samme ressurser og muligheter - sliter? Svaret finnes mest sannsynlig i kulturen. Kultur er ikke noe vi får, det er noe vi har. Derfor er det avgjørende å investere tid på å bygge en sunn og god kultur som gjør det lettere å få til det vi ønsker. Det er lett å tenke på kultur som noe som er løsrevet fra strategien, men det er kulturen som definerer mulighetsrommet vi har for gjennomføring av strategien. Det gjør det også lettere å drive godt lederskap. Jo mer bevisst forhold du har til organisasjonens kultur, jo lettere er det å utøve godt lederskap. Erfaringsvis er det både effektivt og interessant å starte med å utvikle bedriftens Kulturkoder. Dette er et sett med konkrete beskrivelser (koder) av hvilken kultur vi ønsker oss, det vil si hvilke handlinger og verdier vi er blitt enige om at er viktige for oss. 

Hvordan vi arbeider: En Kulturkode er basert på å identifisere det som driver kulturen i en positiv retning, og unngå det som måtte skape ukultur og uønsket adferd. Den handler om det bedriften allerede har som er så bra at det må med videre, og om det teamet ønsker å strekke seg etter. Vi gjør dette gjennom en tydelig definert involverende prosess, der alle medarbeidere blir involvert (direkte i workshops eller digitalt) og får bidra til å utvikle bedriftens Kulturkoder. Innspillene kommer i flere runder fra alle som berøres og lederteamet har underveis en aktiv rolle i utformingen av kodene. 

LEVEL UP!

ET EFFEKTIVT DIGITALT LEDERPROGRAM

Å vite hvordan du leder teamet samlet - og dermed være en involverende leder - er alfa og omega for å lykkes med lederjobben. Å INVOLVERE ER Å LEDE. Forventningene fra medarbeidere om å bli involvert er en realitet, og den forventningen øker proporsjonalt jo yngre de er. Dette digitale lederprogrammet gir deg det du trenger for enkelt bli en involverende leder. Programmet består av fire moduler inneholdende inspirerende og korte videoer, slik at du enkelt kan gjennomføre programmet innimellom en hektisk lederhverdag. Programmet, maler, verktøy og instruksjoner er på norsk, og du deltar helt anonymt og individuelt i ditt eget tempo. 

Vil du vite mer om programmet og sikre deg din plass så klikk her.

2022 Level Up Illustrasjoner INT.004

Vi er SAMMEN om dette.

BRAINWELLS AS

Oslo / Ibiza

www.brainwells.no

hello@brainwells.com

Copyright © 2024 Brainwells