DE BESTE LEDERE
ØNSKER Å GJØRE
EN FORSKJELL
Du vet hvorfor.
Vi vet hvordan.

 Vi jobber med ledere som vil noe mer.

Ledere som er klar over at god ledelse betyr mye, for mange. Som ser det store bildet og vet at verdi må skapes langt ut over det som kan måles i penger. 

 

Men en ting er å ville, å være klar over og å forstå, noe annet er å gjøre det.

Det er her vi kommer inn. Vi støtter din ambisjon om å lykkes med det som er viktig for deg. Vi forstår ditt ønske om å ha en jobb som gir mening, både for deg og for de du leder. Vi jobber med ledere som vet at bærekraft og sirkulærøkonomi er mer enn fancy ord. Ledere som har skjønt at det aller største potensialet ligger i teamet, og det dere skal få til. Sammen.  

Vi hjelper deg med å flytte deg, lederteamet ditt og bedriften du leder inn i fremtiden. Dette skjer på en effektiv og engasjerende måte - våre prosesser involverer og forankrer og skaper varig positiv endring. 

 

DU VET HVA DU VIL FÅ TIL. VI VET HVORDAN DU BØR GJØRE DET.

 

Dette vil jeg høre mer om

 

VÆR EN LEDER DU SELV VILLE ELSKET Å JOBBE MED: 

Som har engasjerte og fornøyde ansatte.

 

 

Som leder både med hjertet og hjernen. 

Som skaper sunn og varig vekst.

Dette lover vi deg: 

Snakkeboble.gif
Vi hjelper deg å vokse bedriften du leder på en god og bærekraftig måte.
Snakkeboble.gif
Vi fasiliteter og driver prosessen slik at dere kan ha fokus.
Snakkeboble.gif
Vi vet det er travelt, vi har vært ledere selv, derfor er dette en effektiv måte å jobbe på.
Snakkeboble.gif
Det koster ikke mer å ha ansatte som leverer og har det bra på jobb. (Men det kan fort bli dyrt å ikke ha det).
Snakkeboble.gif
Endring kan være vanskelig - og det kan være lett. Vi tror på det siste.

Det starter her...

 

Vi er inne i den fjerde industrielle revolusjon. Skal du gjøre en forskjell handler det om mer enn digitalisering og robotisering. Du må skape en emosjonelt intelligent bedrift der din aller viktigste ressurs, menneskene, leverer fordi de virkelig tror på det dere vil får til. Sammen.

Hør hvordan du kan beholde og tiltrekke deg de talentene du trenger, hvordan du kan bygge et lederteam som takler 'alt' på strak hånd. Lær hvordan du kan lage en organisasjon du selv vil elske å være en del av - og kjenn etter hvor glad det vil gjøre deg. 

 

Dette vil jeg ta en prat om

DETTE ER DET DU GARANTERT SITTER IGJEN MED: 

(I TILLEGG TIL ALT DET ANDRE SOM SKJER)

Icon PowerOfTeams.png
ET SUVERENT LEDERTEAM
Det er stor forskjell på en gruppe svært dyktige individer og et sammensveiset team som kan utnytte styrken som ligger i at dere sammen tar ansvar for noe som er større enn dere selv. I våre prosesser jobber vi sammen for å løse både strategiske og operasjonelle utfordringer, samtidig som teamet utvikler seg og blir kjent med en ny måte å jobbe effektivt på. Sammen.
Icon LivingStrategy.png
EN AKTIV OG LEVENDE STRATEGI
Selv en suveren strategi har lite verdi før den blir levendegjort og er godt forankret i organisasjonen. Dette sikrer vi at skjer gjennom å involvere bredere i strategiprosessene. Kritisk kunnskap som ligger lengre ut i organisasjonen blir dermed fanget opp. Fornøyde oppdragsgivere sier at dette er en svært effektiv måte å jobbe strategisk på - som til og med er morsom for de som deltar.
Icon Purpose.png
ET FORANKRET OG LEVENDEGJORT PURPOSE - BEDRIFTENS 'HVORFOR'
Både yngre arbeidstagere og de klokeste talentene etterspør i dag hva som er bedriftens Purpose. Det vil si - hva som skapes av verdi ut over det å tjene penger. Et aktivert Purpose tar utgangspunkt i bedriftens DNA, og må utvikles gjennom en involverende prosess der mange deltar. Dette er ikke en merkevareøvelse, men noe som er forankret i kjernen av bedriftens strategiske utgangspunkt.
Icon CultureCode.png
DINE UNIKE KULTURKODER
Bedriftens Kulturkoder er en konkret beskrivelse av hvordan vi skal jobbe sammen for å være på vårt beste. Hva har vi med oss fra før som vi ønsker å ta vare på og forsterke, og hva ønsker vi å strekke oss etter? Det er kulturen som danner mulighetsrommet for strategien, derfor er det å jobbe med kultur en god investering på mange måter. I tillegg til Kulturkodene får alle en økt bevissthet og mulighet til å jobbe med egen kultur.
  • Brainwells

    “Brainwells guidet oss gjennom en viktig strategisk prosess.
    Med god fasilitering og en inkluderende metode, brukte vi gruppens samlede styrke til å finne frem til vår nye strategiske og kulturelle retning.
    Vårt formål (Purpose).”

    CEO, Storebrand

HEI! VI ER KRISTINE OG EVEN OG VI SKAPTE 

BRAINWELLS FOR DEG

Da vi startet denne reisen var vi der du kanskje er nå. Vi visste at endring er nødvendig, men at det måtte kunne gjøres på en bedre måte: Mer mening og mindre stress, bedre samhandling og kreativitet uten kaos, mer fellest retning og slutt på endeløse diskusjoner uten å komme i mål. Samarbeidskraft er tross alt den viktigste konkurransekraften vi har.

Som så mange andre hadde vi jobbet mye og dedikert fordi vi elsket jobben vår og ville gjøre en forskjell, men det var ikke alltid at selve systemet spilte på lag. 

Heldigvis er mye bra skapt ut av frustrasjon og vilje til å endre noe, og vi bestemte oss for å forenkle det hele. Vi utviklet gode strategi-prosesser som gjør det mulig å flytte seg raskere og som gjør endring lettere. Prosesser som kunne læres og gjentas. Og - ikke minst - som tok med seg stoltheten, entusiasmen og skapergleden fra kreative prosesser inn i det viktige strategiarbeidet. Strategi må være levende - og omfavnet av alle. Og strategi og kultur må gå hånd i hånd. Vi har også vært opptatte av at ledere må se seg selv og sitt bidrag i det store bildet. Det er her både Purpose og bærekraft kommer inn. 

Vi er stolte over det vi har utviklet i disse årene og takknemlig for at så mange ledere har latt oss få hjelpe dem med å lykkes. Tusen takk for at du er her og er nysgjerrig på hva det er vi gjør. Vi hjelper deg gjerne med å skape en fremtid vi vil være glade for å være en del av. Sammen.  

RA-FILER_575-edited.jpg
UN sd goals.jpg

Vi ser at ledere og selskaper vi jobber med blir mer og mer bevisste på hvordan de kan operere på en bærekraftig måte. Og da prater vi om reelle tiltak, ikke bare det som kan omtales som 'green washing'. Bærekraft er viktig på alle nivåer, også på systemnivå for ledere og bedrifter som ønsker å gjøre en forskjell.  

FN's bærekraftsmål gjør det enklere å se hvor og hvordan de kan bidra. Ingen bedrift kan møte alle målene alene, men alle kan bidra med noe. 

Indirekte og direkte støtter også vi i Brainwells flere av bærekraftsmålene, men der vi nok gjør den største forskjellen er i forhold til mål nummer 17 - Partnership for the goals. Gjennom arbeidet vi gjør sammen med kloke og ambisiøse ledere og deres bedrifter, flytter alle seg fremover. 

 

BYGG EN FREMTID
DU SELV ØNSKER
Å VÆRE EN DEL AV
Du vet hvorfor.
Vi vet hvordan.
Ja, jeg vil gjerne ha noen gode tips