Hvordan ser fremtidens ledelse ut?

2019-Hvordan-lede-nå-og-fremover

Vi liker å si at det å være en god leder er den viktigste jobben man kan ha. Det er ikke bare for å være hyggelig vi sier dette. Som leder må du gi mye av deg selv og det krever en stor innsats, men gevinsten er stor. Du har innflytelse og evnen til å skape positive endringer i organisasjonen og i medarbeidernes liv. 

Men kravene for å være en god leder endrer seg. Det som har fungert tidligere er ikke nødvendigvis oppskriften fremover. Det kreves noe nytt. Hva er dette nye som kreves for å være en suksessfull leder fremover? Hvilke endringer må du gjøre for å beholde posisjonen og utvikle deg i riktig retning?

Gjennom årene har jeg vært så heldig å jobbe for store internasjonale merkevarer, hvor vi har tatt vare på arven etter store ledere. Som for eksempel ikonet Walt Disney. I sine memoarer så sa han: "Jeg håper vi aldri glemmer en viktig ting, at alt startet med en liten mus".

En annen av mine tidligere ledere startet også med en stor drøm og en liten mus. Steve Jobs og Apple Computer betydde enormt mye for meg og formet meg som leder. Jeg må innrømme at tiden min hos Apple var helt spesiell på mange måter. 

Men idag er vår fokus på hvordan lede nå og fremover. Vi møter mange fantastiske ledere med varierende bakgrunn og erfaring. Uavhengig av min beundring for alt de har oppnådd og fått til, så tar jeg meg i å tenke om Steve Jobs og Walt Disney ville ha lykkes like bra idag som de gjorde i sin tid? Dette blir selvfølgelig bare et tanke eksperiment, men dersom de ledet i dag, ville de møtt en annen type mennesker og teknologi samt andre krav til hvordan lede på en god måte. Det som virket for 70, 40 og 10 år siden er ikke det samme som virker nå og fremover. 

Måten å lede på er i endring
Verden endrer seg med større og større fart, og det skulle nesten bare mangle at ikke dette også påvirker måten vi leder på. Det er alltid vanskelig å spå om fremtiden, men vi vet at disse tre parametrene vil bli viktigere og viktigere:

ENDRING
Endringer kommer enten man vil eller ikke, og du har egentlig bare to valg: motsette deg endring eller omfavne endring. Hvilken vil hjelpe deg til å lykkes?

TEAM
Dersom du har tilgang til internett er kunnskap allemannseie. Alt du trenger å vite er bare noen sekunder unna. Det er hvordan du bruker kunnskapen som utgjør forskjellen. En måte er å lære seg å utnytte den kollektive kunnskapen som besittes i et team. Et team som samarbeider og fungerer godt vil kunne løse nesten enhver utfordring. Sammen utkonkurrerer de smarte individualister som ikke samarbeider. Som leder har du mye igjen for å forstå hvordan du får utnyttet og dyrket kompetansen i et team.

PURPOSE
De fleste medarbeidere ønsker å gjøre en god jobb og bidra. De ønsker å være en del av noe som er større enn dem selv. Men allikevel viser undersøkelser fra Gallup at i snitt er bare 13% av medarbeidere engasjert på jobb. Hvorfor er det slik? En måte å motvirke dette tallet er gjennom å være tydelig på hvorfor bedriften eksisterer. Hva er bedriftens Purpose. Hva er bedriftens bidra til samfunnet utover det å tjene penger? 

Pass på at det du gjør appelerer både til hodet og hjertet på medarbeiderne.

Den nye måten å jobbe på
For å lykkes som leder fremover er du nødt til å kunne skape engasjement. Når bare 13% sier de er engasjert på jobb er det et enormt potensiale du kan ta tak i. Sørg for at det er tydelig hvor dere er på vei, og at strategien for å komme dit er levendegjort gjennom en involverende prosess. 

Nøkkelen for å skape engasjement ligger i å involvere. Medarbeidere som er involvert føler eierskap og finner mening i det de gjør.

Perspektiv
Den nye måten å lede på handler om å skifte perspektiv. Som leder må vi stoppe å tenke at "jeg skal fikse dette". Vi må isteden tenke "vi kan fikse dette, sammen". Vi liker å kalle dette involverende ledelse, og dette er kanskje det viktigste du kan fokusere på fremover. 

0 kommentarer

Det er ingen kommentarer ennå. Bli den første til å legge igjen en kommentar!