ER DU EN LEDER SOM BRYR DEG,

OG SOM ØNSKER Å GJØRE EN FORSKJELL?


 

Det er en viktig oppgave. Og vi er her for å hjelpe deg.

Det er mange måter å se på ledelse og organisasjoner på. Fredric Laloux, forfatter av Reinventing Leadership sier: "Vi må begynne å se på organisasjoner som levende organismer. Ikke som maskiner."

Det er vi enige i! Det er ikke noe galt i å effektivisere og operasjonalisere, men vår felles oppgave som moderne ledere er å sørge for balanse slik at vi kan ta vare på det som tross alt er det viktigste - oss mennesker. Mennesker som jobber og lever, med og av, de tanker, ideer, tjenester og produkter som kommer fra vår felles innsats.

Brainwells Leadership Systems

Kjernen i vår ledelsesfilosofi er forenkling og enkelhet, og vi har jobbet bevisst med å dekomponere ledelse til metoder, prosesser og verktøy som er enkle å bruke. 

Brainwells Leadership Systems er en tilnærming og metode som gir oss svar på HVORDAN vi kan skape resultater sammen med andre, på en måte som er inspirerende, som bygger tillit og skaper handling. 

Sentralt ligger premisset om involvering. 

Involverende ledelse

Vi har gjennom mer enn 10 år sett at Involverende Ledelse gjør det mulig å jobbe SAMMEN og SAMTIDIG på en strukturert måte resulterer i den raskeste og beste måten å løse utfordringer, nå mål og flytte seg fremover på. 

 • Det gjør det lettere å bygge en kultur basert på tillit.
 • Det sikrer handling fordi det gir eierskap og forankring til felles mål
 • Det inspirerer og skaper høyere engasjement
 • Det gjør det enkelt for flere å se hele bildet, og lettere å respondere riktigere til det som skjer
 • Å bygge videre på hverandres innspill og ideer skjer intuitivt, og gjør det enkelt for alle å vokse

Å samhandle og løse viktige oppgaver løfter automatisk en gruppe fra å være en gjeng kloke enkeltindivider til å bli et sterkt og dynamisk team. Det er denne synergien som kalles 'det kollektive geni'. 

Det kollektive geni

Det kollektive geni er summen av våre unike meninger, erfaringer, refleksjoner. Men, det er også POTENSIALET som oppstår når vi jobber sammen og samtidig. Det er summen av alt vi kan få til, av vår kreativitet og skaperevne, det er resultatet av at vi støtter hverandre og hjelper hverandre i mål. 

Start her

Ønsker du å ta tak i potensialet som dine medarbeidere, ledere, dine team og din organisasjon besitter - har vi i dag følgende prosessløp/løsninger:

 • Level Up! - digitalt lederprogram for enkeltledere. Kan tas individuelt eller som en del av bedriftens lederutvikling.
 • Power of Teams - prosess for topplederteam som ønsker å transformere seg selv fra en gruppe dyktige enkeltindivider til et dynamisk og sammensveiset lederteam. Passer for både etablerte og nye ledergrupper. 
 • Living Strategy - Involverende strategiprosess for bedrifter som ser verdien av en strategi som er forankret og levende i hele organisasjonen. Output er Strategisk Gateplan. 
 • Culture Codes - Involverende kulturprosess for selskaper som tar jobben med kultur på alvor. Resultatet er bedriftens egne og unike kulturkoder, samt ledere og medarbeidere som forstår verdien av kultur og har verktøy for å ytterligere styrke kulturen.
 • Corporate Purpose - Involverende Purpose prosess for hele selskaper/konsern. 


2023 Even Fossen and Kristine Maudal, founders of Brainwells

Brainwells' ble startet av... 

Kristine Maudal og Even Fossen og vi utviklet BRAINWELLS LEADERSHIP SYSTEM for ledere som deg.

Vi er ledere selv, så vi vet hvor skoen trykker. Vi har vært ledere på mange nivå og i ulike bransjer. Kristine i merkevarebedrifter som Apple, Egmont og Warner Brothers. Even har ledet vekstmaskiner i IT-bransjen og startet, bygd opp og ledet en suksessfull tech-startup som i dag er del av et milliardkonsern.

Vår opplevelse var at det var 'noe' som ikke stemte. Den tradisjonelle måten å lede på var ikke slik vi ønsket å lede. (I dag vet vi at det er mange ledere som føler det slik. Men det visste vi ikke i de årene vi, hver for oss og på ulikt vis, forholdt oss til dette.)

Heldigvis, krysset våre veier. Og det var det som skulle til for at vi sammen kunne sette i gang med å utvikle et nytt system å lede etter for alle oss som ønsker å lede på en annerledes måte. 

I Brainwells har vi nå i over 10 år jobbet i Norge og internasjonalt med toppledere og deres team, og fasilitet involverende prosesser innenfor strategi, kultur og ledelse.

Vårt 'hvorfor' og Purpose er å bidra til 'A Better Corporate World'. Det er selvfølgelig ikke noe vi kan gjøre alene, derfor er det fint at du leser dette akkurat nå. La oss få det til sammen. 

 • Brainwells

  “Brainwells leverer alltid høy kvalitet og det er inspirerende å ha dem som sin samarbeidspartner. ”

  Tiril H Villum

  CEO, Pareto Bank

 • Brainwells

  “Brainwells workshops og leder samlinger har vært av stor verdi og betydning for prestasjonene til ledergruppen.”

  Kristen Linaae

  CEO, Powertech

 • Brainwells

  “Brainwells guidet oss gjennom en viktig strategisk prosess. Med god fasilitering og en inkluderende metode, brukte vi gruppens samlede styrke til å finne frem til vår nye strategiske og kulturelle retning. Vårt formål (Purpose)”

  Odd Arild Grefstad

  CEO, Storebrand