KORT SAGT

Selv den mest geniale strategi-plan har liten verdi hvis den ikke gjennomføres. Spørsmålet er derfor: Hvordan får jeg ALLE til å bidra til at vi når våre mål?

Nøkkelen er å involvere. Inviterer du flere med inn i deler av strategi-prosessen kan du aktivere 'det kollektive geni' - noe som både gjør strategien bedre og skaper forankring og engasjement for det dere skal levere på.

Living Strategy-prosessen er involverende og effektiv og gir deg en Strategisk Gameplan. Prosessen bygges på innsikt til de som best kjenner hvor skoen trykker og beskriver ambisjoner, mål og tiltak som alle forstår og omfavner.


HVORDAN VI ARBEIDER

Vi tror på 1) Det Kollektive Geni og 2) forenkling og fremdrift og trikset er strukturert involvering! 

Det Kollektive Geni er summen av kompetanse, klokskap og kreativitet som skapes når dere jobber godt sammen og samtidig. Dere er eksperter på eget fagområde/egen hverdag, vi er eksperter på prosess som sikrer progresjon.   

Treffpunktene gjennomføres som en kort serie av workshops (halv og/eller hel dag). Samlingene fasiliteres av oss og sikrer full fokus og høy kvalitet på innholdet som skapes underveis.

Dette er en effektiv og rask måte å jobbe med strategi på. En tilnærming som skaper entusiasme og gir konkrete  og varige resultater. 


HVA FÅR DU?

Strategisk Gameplan: Dette er en visuell og lettforståelig dokumentasjon av bedriften/teamets unike strategi som utvikles gjennom prosessen. Planen er dynamisk og brukes aktivt som referansepunkt og måldokument i neste periode.     

En strategi som alle forstår: Fordi den er utviklet gjennom involvering blir strategien forstått og forankret hos alle involverte.

En levende strategi: 'Alle' stiller seg bak og føler eierskap til en strategi de selv har vært med å utvikle, og implementering av strategien er allerede godt i gang ved lansering. Denne tilnærmingen til strategi reduserer motstand mot endring og gjør at felles energi kan brukes på å bevege seg fremover. 

Nye metoder og verktøy for samhandling: Gjennom praktisk erfaring økes deltagernes samhandlingskompetanse. Dette er kunnskap som tas med inn i andre sammenhenger. 

Høyere grad av tillit: Ved å jobbe sammen på tvers av fagområder, avdelinger og/eller nivå i organisasjonen bygges forståelse for helheten og tillit til hverandre og til planen. 

Mer engasjement: En involverende strategiprosess er en enkel og konkret metode å skape økt engasjement i teamet/bedriften. Det er 'umulig' å la være å bli engasjert når man får anledning til å bidra inn i det som er viktigst for bedriftens suksess fremover. 


PASSER FOR DEG SOM...

  • Vil ha bedre resultater og få til mer - resultatene er lette å hente når alle flytter seg mot felles mål og i samme retning
  • Er lei av motstand mot endring - ved å flytte tidspunktet for når folk kan komme med innspill kan du hente ut verdien av nye tanker og ideer og unngå at de oppleves som uønsket støy.
  • Føler det er et større potensial enn du tar ut i dag - å få teamet ditt til å fokusere gjør underverker på hva dere kan få til. Sammen
  • Vil at dere skal flytte dere raskere - eierskap og forankring til en plan reduserer motstand og gjør alle mer målrettet
  • Setter pris på mer fornøyde medarbeidere - deltagere i prosessen setter pris på å bli involvert i det som betyr noe
  • Ønsker en tidsriktig tilnærming til strategi - 'return on involvement' er god ROI 

HVEM HOLDER I PROSESSEN?

2023 Even og Kristine Sitting

LIVING STRATEGY PROSESSEN er en av flere prosesser som Brainwells tilbyr. Brainwells ledes av Kristine Maudal og Even Fossen. 

Vi har i mange år sett den enorme effekten som ligger i å involvere på en strukturert måte og ta i bruk 'det kollektive geni' som vi alle er en del av. Det skaper verdi både på topp- og bunnlinje, i tillegg til økt engasjement, mer fornøyde ledere og medarbeidere og en rekke andre faktorer som gir verdi ut over det som kan måles direkte i penger.

Vi har selv lang ledererfaring og er lidenskapelige opptatte av god og tidsriktig ledelse. Vi grunnla Brainwells for over 10 år siden for å jobbe tett med andre ledere som ønsker å møte dagens komplekse og utfordrende krav på en mer involverende måte. 

I dag er vi mentorer/rådgivere og fasilitatorer for en rekke topplederteam og deres bedrifter, både i Norge og internasjonalt. Vi fasiliteter involverende prosesser som leder til Levende Strategi, Kulturkoder, bedriftens Purpose og tidsriktig ledelse.

Brainwells Leadership Systems gjør det enkelt å lede på en måte som er godt likt og har stor effekt.