LEDELSE. OPPDATERT OG FORENKLET.

Levende Strategi

En engasjerende og effektiv strategiprosess som ender opp i en Strategisk Gameplan. Det er en involverende prosess som gjør strategien levende i hele organisasjonen. 

Prosessen passer for små og store organisasjoner. KORT SAGT

Den mest geniale strategien har liten eller ingen verdi med mindre man klarer å gjennomføre den. Det er vesentlig enklere å levere på en strategi dersom  du har involvert teamet ditt og/eller deler av organisasjonen i prosessen med å skape den.

Living Strategy er en involverende og effektiv prosess for å skape en Strategisk Gameplan som er langt mer enn papiret den er skrevet på. Men ikke bare det, en god strategiprosess beskriver ambisjoner som alle omfavner og tar vare på innsikten til de som best kjenner hvor skoen trykker.

Resultatet av en prosess som involverer og setter i sving det kollektive geniet er det vi kaller en levende strategi, en strategi som alle kjenner og har eierskap til. 


HVORDAN VI ARBEIDER?

Strukturert involvering nøkkelen! Minimum full involvering på topplederteam-nivå, ideelt sett dypere involvering der flere i bedriften blir invitert inn i deler av prosessen.

Strategiprosessen går gjennom flere ulike faser der vi åpner opp (ser på ulike alternativer) og lukker (sorterer, prioriterer, beslutter) før man ender opp med den endelige planen.

Dette er en effektiv og rask metode å jobbe med strategi på, som gir fantastiske resultater. 

Treffpunktene gjennomføres som workshops, enten halv eller hel dag. Samlingene er fasilitert av oss og sikrer høy kvalitet på det innholdet som skapes underveis.


HVA FÅR DU?

Bedriften får en solid strategi som beskrives visuelt og lettforståelig som en strategisk Gameplan. Strategien er godt omforent og forankret blandt de involverte parter gjennom arbeidet med å utforme strategien.

'Alle' stiller seg bak og føler eierskap til en strategi de selv har vært med å utvikle, og implementering av strategien er allerede godt i gang ved lansering. Motstand mot endring elimineres gjennom denne måten å jobbe på.

De involverte lærer også nye metoder og verktøy for samhandling gjennom praktisk erfaring, dette er kompetanse som kan tas med inn i bedriften i andre sammenhenger. 


DETTE SIER ANDRE LEDERE:

Utsagnene under er uten navn da dette er direkte tilbakemeldinger til oss på spørsmålet "Hva vil du si om programmet etter at du har gjennomført" og fordi ledere som tar Level Up! kan være trygge på at de deltar anonymt. Ønsker du å prate med noen som har gjennomført programmet, send oss en mail og vi kan sette deg i direkte kontakt.

 • "Jeg er blitt mer selvsikker som leder fordi selv om jeg ikke har svaret på alt, vet jeg nå hvilke metoder jeg kan anvende for å komme frem til det beste svaret.

  Leder

  Kommunikasjonsbransjen

 • "Man blir rett og slett både en bedre leder og en bedre ansatt av å ta Level Up!
  Ikke gjør det bare for deg selv, men også for dem du er leder for."

  Leder

  Samfunnsaktør

 • "Jeg har tatt i bruk alt!

  Kanskje også på en måte som ikke var intensjonen, for eksempel i jobbintervjuer, individuelt arbeid og foredragssammenhenger."

  Toppleder

  Bank

 • "PDF- og PP-filene er gode og oppsummerer på en oversiktlig måte hva konseptet eller verktøyet er.

  Jeg bruker dem aktivt når jeg arbeider med ulike utfordringer."

  Leder

  Finans

 • "Dere leverer det dere lover. Det i seg selv er en bragd ettersom dere brukte ganske store ord. 
  Vi er dessverre blitt vant med leverandører som 'over promise' og 'under deliver'. Dere gjør det motsatte."

  Leder

  Privat Sektor

 • Jeg anbefaler dere nå til alle som er opptatte av god ledelse. Dere forenkler faglitteraturen - som kan være både teoretisk og uoversiktlig - på en måte som gjør at vi får tak i essensen og det som virkelig betyr noe i hverdagen som leder.

  Toppleder

  Bank

 • "Jeg følger meg både kompetent og handlekraftig når jeg bruker denne tilnærmingen, og jeg opplever at jeg får frem engasjement i gruppen.
  Det er veldig gøy og tusen takk!"

  Leder

  Fylkeskommune

 • "Dette er et tankesett og en ledelsesfilosofi jeg liker godt. Det inspirerer meg til å være mer av den jeg er på mitt beste. 
  Jeg opplever at det hjelper meg til å gi og dele av meg selv på en god måte til det beste for fellesskapet."

  Leder

  IT

 • "Alle ledere burde i investere i kurset, fordi gevinsten er mye større en økt profitt. Det er å investere i sosial kapital, noe som er mye mer verdt enn penger for fremtidig vekst og innovasjon."

  Leder

  Offentlig bedrift

 • "Medarbeiderne fortjener en leder som er utrustet med denne kunnskapen.
  Det gjør at vi alle kan fungere optimalt."

  Leder

  Privat Sektor

 • "Dette gjør meg mer i stand til å gjøre andre gode. Det er gøy å bidra til at andre lykkes med det de førsøker å oppnå eller få til."

   

  Leder

  Global aktør

 • "Jeg er mer trygg i å lede andre ledere og å få det beste ut av det vi kan være sammen når jeg bruker denne tilnærmingen."

  Toppleder

  Mediebransjen

 • "Metoden oppmuntrer meg og andre til å være sammen i relasjoner på en skapende, helsefremmende og utviklende måte."

  Leder

  HR


DETTE SIER ANDRE LEDERE:

Utsagnene under er uten navn da dette er direkte tilbakemeldinger til oss på spørsmålet "Hva vil du si om programmet etter at du har gjennomført" og fordi ledere som tar Level Up! kan være trygge på at de deltar anonymt. Ønsker du å prate med noen som har gjennomført programmet, send oss en mail og vi kan sette deg i direkte kontakt.

 • "Jeg er blitt mer selvsikker som leder fordi selv om jeg ikke har svaret på alt, vet jeg nå hvilke metoder jeg kan anvende for å komme frem til det beste svaret.

  Leder

  Kommunikasjonsbransjen

 • "Man blir rett og slett både en bedre leder og en bedre ansatt av å ta Level Up!
  Ikke gjør det bare for deg selv, men også for dem du er leder for."

  Leder

  Samfunnsaktør

 • "Jeg har tatt i bruk alt!

  Kanskje også på en måte som ikke var intensjonen, for eksempel i jobbintervjuer, individuelt arbeid og foredragssammenhenger."

  Toppleder

  Bank

 • "PDF- og PP-filene er gode og oppsummerer på en oversiktlig måte hva konseptet eller verktøyet er.

  Jeg bruker dem aktivt når jeg arbeider med ulike utfordringer."

  Leder

  Finans

 • "Dere leverer det dere lover. Det i seg selv er en bragd ettersom dere brukte ganske store ord. 
  Vi er dessverre blitt vant med leverandører som 'over promise' og 'under deliver'. Dere gjør det motsatte."

  Leder

  Privat Sektor

 • Jeg anbefaler dere nå til alle som er opptatte av god ledelse. Dere forenkler faglitteraturen - som kan være både teoretisk og uoversiktlig - på en måte som gjør at vi får tak i essensen og det som virkelig betyr noe i hverdagen som leder.

  Toppleder

  Bank

 • "Jeg følger meg både kompetent og handlekraftig når jeg bruker denne tilnærmingen, og jeg opplever at jeg får frem engasjement i gruppen.
  Det er veldig gøy og tusen takk!"

  Leder

  Fylkeskommune

 • "Dette er et tankesett og en ledelsesfilosofi jeg liker godt. Det inspirerer meg til å være mer av den jeg er på mitt beste. 
  Jeg opplever at det hjelper meg til å gi og dele av meg selv på en god måte til det beste for fellesskapet."

  Leder

  IT

 • "Alle ledere burde i investere i kurset, fordi gevinsten er mye større en økt profitt. Det er å investere i sosial kapital, noe som er mye mer verdt enn penger for fremtidig vekst og innovasjon."

  Leder

  Offentlig bedrift

 • "Medarbeiderne fortjener en leder som er utrustet med denne kunnskapen.
  Det gjør at vi alle kan fungere optimalt."

  Leder

  Privat Sektor

 • "Dette gjør meg mer i stand til å gjøre andre gode. Det er gøy å bidra til at andre lykkes med det de førsøker å oppnå eller få til."

   

  Leder

  Global aktør

 • "Jeg er mer trygg i å lede andre ledere og å få det beste ut av det vi kan være sammen når jeg bruker denne tilnærmingen."

  Toppleder

  Mediebransjen

 • "Metoden oppmuntrer meg og andre til å være sammen i relasjoner på en skapende, helsefremmende og utviklende måte."

  Leder

  HR


PASSER FOR DEG SOM...

...er lei av motstand mot endring i egne rekker, og/eller ser potensialet som ligger i ditt eget team.

En levende strategi er lett å få til ved å jobbe på denne måten, og resultatene er lette å hente når alle flytter seg mot felles mål og i samme retning.

Tilbakemeldinger fra deltagere i denne prosessen bekrefter at det ikke bare er en smart og effektiv måte å jobbe på, men også at det gjør strategiarbeidet både interessant og engasjerende. Med andre ord - 'return on involvement' er god ROI. 

+ GRATIS BONUSMODUL 
[verdi kr. 5.500,-]

"MAGISKE MØTER"

Hadde det ikke vært gøy å være den som hadde de mest populære møtene,
der dere sammen flytter dere fremover og kommer i mål?

Lær hvordan du LETT gjør et hvilket som helst møte MYE bedre. 
Metoden fungerer både 'live' og online.

NB! Begrenset tid. 


SPØRSMÅL OG SVAR (FAQ)

Her oppsummerer vi fortløpende spørsmål vi ofte får.

Finner du ikke det du leter etter, send oss en mail på hello@brainwells.com 

Spørsmål #1: Hvor mye tid kreves?

1 time pr uke i fire uker (eller 10 minutter pr dag.)
Når du tar i bruk den nye kunnskapen for å lede teamet ditt vil du oppleve at du (og de andre på teamet) FÅR MER TID! 

Spørsmål #2: Møter jeg andre ledere?

Nei. Ikke her. Vi har valgt å gjøre det slik at du kan delta helt anonymt. Ingen andre enn deg selv vet at du tar dette programmet (med mindre det er noe flere ledere i bedriften du jobber for gjør sammen). 

Spørsmål #3: Hvor er det?

Alt skjer online. Når du har registrert deg, vil du få tilsendt en link der du kan logge deg inn med ditt eget brukernavn og passord. 

Spørsmål #4: Hvor lang tid tar det?

Vi slipper 1 modul/uke i fire uker (pluss en bonusmodul to uker etter siste modul hvis du fikk med det).
Du kan gå gjennom modulene fortløpende når de slippes, men du kan selvfølgelig også bruke lengre tid hvis du vil.
Du har tilgang i programportalen i 12 måneder og kan gå ut og inn så mange ganger du ønsker.

Spørsmål #5: Kan jeg dele programmet med en annen leder?

Tilgang til programmet er personlig.
Hvis du ønsker å gjennomføre sammen med noen, send oss en mail og forklar situasjonen, så finner vi en god løsning. 

Spørsmål #6: Er det vanskelig?

Nei. Det har vært et stort poeng for oss å forenkle.
Det har vi blant annet gjort ved å bryte ledelse ned i mindre og enkle tiltak du som leder kan gjøre, repetere og skalere.  

Spørsmål #7: Når starter det?

For å gjøre innholdet mest mulig tilgjengelig for deg ha vi rullerende oppstart store deler av året (unntaket er hvis du starter på en gitt dato.)  
Det betyr at du vil motta første modul med en gang du har registrert deg. Deretter går det en uke før du mottar neste modul.
Du har tilgang i programportalen i ett helt år, så du velger selv hvilket tempo du vil gjennomføre i.
Ønsker du å få med deg kampanjepris eller bonusmodul kan det derfor være smart å melde seg på nå, selv om du ikke kan starte før noe senere. 

HØR, HØR: 

"Om BARE det jeg har lært så langt hadde blitt implementert i alle bedrifter hadde mye unødig arbeid blitt unngått" [Knut, etter modul 1]

"Jeg har lest tusenvis av sider om ledelse. Dette er bedre!
Fordi dere har konkretisert det og gjort det håndfast, lett å huske og bruke" [Daniel]

 "Tusen takk for et fantastisk, innholdsrikt og nyttig opplegg.
Jeg gleder meg virkelig til å se resultatene" [Trine]

"Det å ta i bruk det kollektive geniet, er jo en genistrek!" [Isabel]

"Fint, effektivt og lærerikt opplegg med gode, konkrete tips!" [Katinka]

"Vi er blitt vant med bedrifter som 'overpromise and underdeliver'
- dere gjør det motsatte" [Harald]


HVEM HOLDER I PROSESSEN?

2023 Even og Kristine Sitting

LEVEL UP! ledes av Kristine Maudal og Even Fossen. 

Vi har i mange år sett den enorme effekten som ligger i å involvere (på en strukturert måte) og ta i bruk 'det kollektive geni' (som vi alle er en del av). Det skaper verdi både på topp- og bunnlinje, i tillegg til økt engasjement, mer fornøyde ledere og medarbeidere og en rekke andre faktorer som gir verdi ut over det som kan måles direkte i penger.

For over 10 år siden grunnla vi Brainwells og har siden den gang jobbet tett på andre ledere som er vil justere lederstil for å være  bedre rustet til å møte dagens komplekse og utfordrende krav. Vi har selv lang ledererfaring og er lidenskapelige opptatte av god og tidsriktig ledelse. 

I dag er vi mentorer/rådgivere og fasilitatorer for en rekke topplederteam og deres bedrifter, både i Norge og internasjonalt. Vi fasiliteter involverende prosesser som leder til Levende Strategi, Kulturkoder, bedriftens Purpose og tidsriktig ledelse.

Alt er satt sammen i Brainwells Leadership Systems som gjør det enkelt å lede på en måte som er godt likt og har stor effekt.